Vrátenie tovaru

Potrebujete doplniť informácie alebo poradiť s výberom? Neváhajte nás kontaktovať. Radi Vám pomôžeme a poradíme, stačí nám napísať e-mail na [email protected].

Vrátenie tovaru pri odstúpení od zmluvy

 • V súlade so zákonom o zásielkovom predaji máte ako zákazník právo odstúpiť od zmluvy do 14 dní od okamihu, keď Vy alebo Vami určená tretia osoba s výnimkou prepravcu prevezmete tovar. V Sexujte.sk Vám tovar vymeníme až do 15 dní!
 • Ak sa v tejto lehote rozhodnete pre odstúpenie, prosíme Vás o dodržanie nižšie uvedených špecifických podmienok:
  • kontaktujte nás emailom, alebo telefonicky s tým, že žiadate odstúpenie od zmluvy, uveďte číslo objednávky - rovnako aj dátum, kedy Vám bola objednávka doručená
  • v prípade, že si prajete vrátiť peniaze - poprosíme Vás o číslo Vášho bankového účtu
  • ak si prajete tovar vymeniť za iný z našej ponuky, nezabudnite uviesť, o aký tovar máte záujem
  • budeme radi, keď nám napíšete aj dôvod odstúpenia od zmluvy - aj vďaka Vám sa nám darí neustále zlepšovať naše služby
  • tovar musí byť v pôvodnom, nepoškodenom obale a nesmie byť použitý alebo poškodený
  • tovar musí byť kompletný vrátane príslušenstva, záručného listu, návodu, atď.
  • tovar musí byť dobre zabalený, aby bol schopný ďalšieho predaja, tovar, ktorý nám príde poškodený, neprevezmeme
  • prosíme Vás, aby ste nám spolu s tovarom zaslal/a kópiu dokladu o kúpe (faktúru)
 • Pre účel odstúpenie od zmluvy môžete použiť vzorový formulár, ktorý je k dispozícii tu.
 • Prosíme, aby ste tovar zaslal/a doporučene a poistený, nakoľko neručíme za jeho prípadnú stratu. Prosíme Vás, aby ste neposielal/a tovar na dobierku, nebude prijatý.
 • Pri splnení všetkých vyššie uvedených podmienok pre vrátenie tovaru Vám peniaze za tovar a náklady na doručenie tovaru k Vám zašleme najneskôr do 7 pracovných dní po doručení vráteného tovaru späť na našu adresu, alebo po predložení dokladu preukazujúceho zaslanie tovaru späť.
 • V prípade, že ste si zvolili iný druh doručenia, ako je najlacnejší bežný spôsob doručovania, ktorý ponúkame, budú Vám vrátené len náklady za tento spôsob doručenia. Náklady na vrátenie tovaru hradíte Vy.
 • V prípade nesplnenia niektorej z vyššie uvedených podmienok nebudeme môcť akceptovať odstúpenie od spotrebiteľskej zmluvy a tovar bude vrátený na náklady odosielajúceho späť.

Vrátenie tovaru pri reklamácii

 • V prípade reklamácie sa prosím obráťte na [email protected]. Ku každej reklamácii pristupujeme individuálne a zákazníkom sa snažíme vyjsť v ústrety.
 • Reklamácia sa riadi Občianskym zákonníkom SR. Záručná doba na všetok predávaný tovar je 24 mesiacov.
 • Kupujúci je povinný prezrieť tovar bezprostredne po jeho prevzatí. Zodpovednosť za poškodenie v priebehu prepravy nesie prepravca.
 • Reklamáciu mechanického poškodenia výrobku, ktoré nebolo zjavné pri prevzatí zásielky, je nutné uplatniť okamžite po jeho odhalení, tj. ihneď po prvom použití výrobku.
 • Záruka sa nevzťahuje na bežné opotrebenie veci (alebo ich častí) spôsobené používaním. Kratšiu životnosť výrobku nie je teda možné považovať za vadu a nedá sa ani reklamovať.
 • V prípade výmeny tovaru za inú veľkosť zaplatí kupujúci iba manipulačný poplatok - zákazník zaplatí náklady na vrátenie tovaru predávajúcemu a zároveň predávajúcemu zaplatí náklady spojené s odoslaním tovaru kupujúcemu.
 • Dôvody, pre ktoré sa môže stať, že reklamáciu neakceptujeme:
  • tovar neprišiel v pôvodnom 100% stave, bol poškodený
  • na tovare sú viditeľné známky používania
  • tovar bol poškodený vlastným neopatrným zaobchádzaním, neodborným zásahom
  • tovar bol poškodený živlami ako je voda, oheň, elektrický výboj a podobne
  • z hygienických dôvodov nie je možné uznať reklamácie oblečenia s dildami na vnútornej strane, nafukovacích panien, vibrátorov, spodnej bielizne a ďalších
  • tiež nie je možné reklamovať tovar spotrebného charakteru - gély, oleje, čistiace prostriedky, kondómy atď.
 • Prosíme, aby ste reklamovaný tovar zaslal/a na našu adresu doporučene a poistený, pretože neručíme za jeho prípadnú stratu. Neposielajte nám prosím tovar na dobierku, nebude prijatý.
 • Kupujúci - spotrebitelia sú oprávnení na riešenie svojich sporov použiť platformu riešenia sporov online, a to v jazyku, ktorý si zvolia. Kupujúci - spotrebiteľ môže na alternatívne riešenie svojho sporu využiť platformu riešenia sporov online, ktorá je dostupná na webových stránkach https://ec.europa.eu/consumers/odr/. Kupujúci - spotrebiteľ pri predkladaní podania platforme riešenia sporov online vyplní elektronický formulár sťažnosti. Informácie, ktoré predloží, musia byť dostatočné na určenie príslušného subjektu alternatívneho riešenia sporu online. Kupujúci - spotrebiteľ môže priložiť dokumenty na podporu svojej sťažnosti.
 • Ak si Kupujúci nevyzdvihne vybavenú reklamáciu do 30 dní od doručenia oznámenia o jej vybavení, bude mu účtovaný poplatok za uskladnenie vo výške 2,00 € za každý deň od uplynutia uvedenej lehoty. O vybavení reklamácie bude Kupujúci vždy informovaný prostredníctvom oznámenia zaslaného akýmkoľvek komunikačným prostriedkom. Ak si Kupujúci nevyzdvihne tovar do doby, kedy výška skladného prevyšuje cenu reklamovaného tovaru, vyhradzujeme si právo tovar predať a výťažok použiť na úhradu skladného.

Získajte informácie o zľavách a novinkách
prednostne na Váš e-mail