Obchodné podmienky

Pre zistenie informácií ohľadom cien a dodacích podmienok do Českej republiky nás prosím navštívte na https://www.sexujte.cz.

Zákazník odoslaním objednávky potvrdzuje, že sa oboznámil s týmito obchodnými podmienkami a že sa nimi bude riadiť.

DODACIE PODMIENKY

 • Produkty zakúpené v obchode Sexujte.sk dodávame iba v rámci Slovenskej republiky, a to po predchádzajúcej úhrade platby na účet, alebo na dobierku. Doručujeme prostredníctvom kuriérskej spoločnosti GLS. Osobný odber tovaru nie je možný. Nie sme kamenná predajňa, ale internetový obchod.
 • Zásielka bude doručená v diskrétnom balení a ako odosielateľ bude uvedená spoločnosť IPsystems s. r. o. z Bratislavy. Nemusíte sa teda báť, že sa niekto dozvie, čo ste si objednali.
 • Pri platbe formou dobierky k objednávke účtujeme poštovné vo výške 3,00 €.
 • Pri platbe vopred poštovné platíme za Vás!
 • S objednaným tovarom obdržíte aj faktúru - daňový doklad.
 • Priemerná lehota expedície objednávky sa pohybuje v rozmedzí 5-28 dní - k tomu je potrebné prirátať čas potrebný na doručenie. Ten sa pohybuje medzi 2-3 dňami.
 • V prípade objednania tovaru, ktorý je na sklade, prebehne expedícia najneskôr nasledujúci pracovný deň. Tovar, ktorý nie je na sklade, objednávame od našich dodávateľov niekoľkokrát za týždeň.
 • Väčšina tovaru je dostupná do 7 dní od Vašej objednávky. Občas sa však stane, že tovar nemá k dispozícii ani dodávateľ - z tohto dôvodu udávame dobu expedície max. 28 dní.
 • Zákazník má možnosť sledovať stav svojej objednávky on-line 24 hodín denne prostredníctvom adresy: http://www.sexujte.sk/sledovanie-objednavky

PLATOBNÉ PODMIENKY

 • Všetky ceny sú konečné - uvedené vrátane DPH! Sme platiteľmi DPH.
 • Tovar je možné zaplatiť prevodom alebo vkladom na účet prevádzkovateľa obchodu.
 • Informácie o čísle účtu sa Vám zobrazia po uskutočnení objednávky, takisto ho dostanete emailom. To isté platí aj o konštantným a variabilnom symbole objednávky.
 • Pri výbere spôsobu doručenia na dobierku tovar zaplatíte až pri preberaní zásielky. Spôsob platby dobierkou je možný iba s dodacou adresou na území SR.
 • Pri výbere niektorého tovaru z nášho sortimentu je možná platba iba vopred, prípadne vyžadujeme platbu zálohy. Ide najmä o tovar, ktorý dovážame z USA, prípadne tovar vysokej hodnoty.

OVEROVANIE OBJEDNÁVOK

 • Každá objednávka je pred odoslaním overovaná telefonicky, alebo emailom. Prosíme Vás, aby ste uvádzal/a správne kontaktné údaje, predídete tak problémom s overením objednávky.
 • Správny email aj telefónne číslo nám umožnia kontaktovať Vás pri akýchkoľvek nezrovnalostiach, alebo v prípade, že budeme mať akékoľvek nejasnosti počas vybavovania objednávky k Vašej maximálnej spokojnosti.
 • Pokiaľ od nás v priebehu 10-15 minút po zadaní objednávky neobdržíte email s potvrdením objednávky, prosíme, aby ste sa pozrel/a, či email nebol označený ako spam, a nebol tým pádom presunutý k nevyžiadanej pošte.
 • V prípade, že neobdržíte potvrdzovací email, alebo email s platobnými údajmi, prosíme Vás, aby ste nás kontaktoval/a na [email protected].
 • Pokiaľ nedôjde k porušeniu podmienok dohodnutých v čase potvrdenia, je potvrdená objednávka považovaná za záväznú pre obe strany. Za podmienky sa považujú najmä obsah objednávky, cena za tovar, spôsob a lehota expedície tovaru.

STORNO OBJEDNÁVOK

 • Svoju objednávku môžete stornovať odoslaním emailu na [email protected], alebo odpoveďou na potvrdzovací email od nás (prosíme, aby ste uviedol/a text "storno objednávky").
 • Nezabudnite však uviesť číslo objednávky, ktorú chcete stornovať. Budeme radi, keď nám uvediete dôvod, prečo ste sa takto rozhodol/a - aj vďaka Vám sa nám darí zlepšovať naše služby.
 • Po potvrdení objednávky je možné objednávku stornovať iba v prípade, že predávajúci nesplní dohodnuté podmienky dodania.
 • V prípade stornovania potvrdenej objednávky kupujúcim je predávajúci oprávnený uplatniť právo na náhradu škody vzniknutú týmto konaním. Jedná sa hlavne o prípady, kedy bolo nutné tovar obstarať na želanie zákazníka.
 • Storno poplatok sa môže vyšplhať až do výšky 50% z celkovej ceny tovaru.
 • Predávajúci si vyhradzuje právo stornovať objednávku v prípade, že nedošlo k jej potvrdeniu, alebo zaplateniu v lehote 14 dní od jej uskutočnenia. Predávajúci sa však zaväzuje kontaktovať kupujúceho emailom alebo telefonicky v priebehu tejto lehoty tak, aby k tomuto nedošlo. Tiež sa môže stať, že objednaný tovar nebude možné dodať. Tejto situácii sa snažíme v maximálnej možnej miere predísť. V prípade, že táto situácia nastane, bude predávajúci neodkladne kontaktovať kupujúceho za účelom dohody o ďalšom postupe.
 • Predávajúci je oprávnený odstúpiť od zmluvy z dôvodu vypredania zásob, nedostupnosti tovaru alebo ak výrobca, dovozca alebo dodávateľ tovaru dohodnutého v zmluve prerušil výrobu alebo vykonal také závažné zmeny, ktoré znemožnili realizáciu splnenia povinností predávajúceho vyplývajúcich zo zmluvy alebo z dôvodov vyššej moci alebo ak ani pri vynaložení všetkého úsilia, ktoré možno od neho spravodlivo požadovať, nie je schopný dodať tovar kupujúcemu v lehote určenej týmito všeobecnými obchodnými podmienkami alebo v cene, ktorá je v internetovom obchode uvedená. Predávajúci je povinný o tejto skutočnosti okamžite informovať kupujúceho a vrátiť mu už zaplatenú zálohu za tovar dohodnutú v zmluve v lehote do 14 dní od oznámenia o odstúpení od zmluvy, a to prevodom na účet určený kupujúcim.
 • Za bezdôvodné storno je automaticky považovaná taká objednávka, ktorú doručovacia spoločnosť vráti predávajúcemu s tým, že ju zákazník neprevzal v úložnej dobe, jej prevzatie odmietol, zásielku nebolo možné doručiť z iných dôvodov, napr. neoznačený zvonček, a podobne. V tomto prípade bude zákazníkovi účtovaný stornovací poplatok vo výške 50% z ceny objednaného tovaru, najmenej však 10,00 €.

ODSTÚPENIE OD ZMLUVY

 • V súlade so zákonom o zásielkovom predaji máte ako zákazník právo odstúpiť od zmluvy do 14 dní od okamihu, keď Vy alebo Vami určená tretia osoba s výnimkou prepravcu prevezmete tovar. V Sexujte.sk Vám tovar vymeníme až do 15 dní!
 • Ak sa v tejto lehote rozhodnete pre odstúpenie, prosíme Vás o dodržanie nižšie uvedených špecifických podmienok:
  • kontaktujte nás emailom, alebo telefonicky s tým, že žiadate odstúpenie od zmluvy, uveďte číslo objednávky - rovnako aj dátum, kedy Vám bola objednávka doručená
  • v prípade, že si prajete vrátiť peniaze - poprosíme Vás o číslo Vášho bankového účtu
  • ak si prajete tovar vymeniť za iný z našej ponuky, nezabudnite uviesť, o aký tovar máte záujem
  • budeme radi, keď nám napíšete aj dôvod odstúpenia od zmluvy - aj vďaka Vám sa nám darí neustále zlepšovať naše služby
  • tovar musí byť v pôvodnom, nepoškodenom obale a nesmie byť použitý alebo poškodený
  • tovar musí byť kompletný vrátane príslušenstva, záručného listu, návodu, atď.
  • tovar musí byť dobre zabalený, aby bol schopný ďalšieho predaja, tovar, ktorý nám príde poškodený, neprevezmeme
  • prosíme Vás, aby ste nám spolu s tovarom zaslal/a kópiu dokladu o kúpe (faktúru)
 • Pre účel odstúpenie od zmluvy môžete použiť vzorový formulár, ktorý je k dispozícii tu.
 • Prosíme, aby ste tovar zaslal/a doporučene a poistený, nakoľko neručíme za jeho prípadnú stratu. Prosíme Vás, aby ste neposielal/a tovar na dobierku, nebude prijatý.
 • Pri splnení všetkých vyššie uvedených podmienok pre vrátenie tovaru Vám peniaze za tovar a náklady na doručenie tovaru k Vám zašleme najneskôr do 7 pracovných dní po doručení vráteného tovaru späť na našu adresu, alebo po predložení dokladu preukazujúceho zaslanie tovaru späť.
 • V prípade, že ste si zvolili iný druh doručenia, ako je najlacnejší bežný spôsob doručovania, ktorý ponúkame, budú Vám vrátené len náklady za tento spôsob doručenia. Náklady na vrátenie tovaru hradíte Vy.
 • V prípade nesplnenia niektorej z vyššie uvedených podmienok nebudeme môcť akceptovať odstúpenie od spotrebiteľskej zmluvy a tovar bude vrátený na náklady odosielajúceho späť.

REKLAMÁCIA TOVARU

 • V prípade reklamácie sa prosím obráťte na [email protected]. Ku každej reklamácii pristupujeme individuálne a zákazníkom sa snažíme vyjsť v ústrety.
 • Reklamácia sa riadi Občianskym zákonníkom SR. Záručná doba na všetok predávaný tovar je 24 mesiacov.
 • Kupujúci je povinný prezrieť tovar bezprostredne po jeho prevzatí. Zodpovednosť za poškodenie v priebehu prepravy nesie prepravca.
 • Reklamáciu mechanického poškodenia výrobku, ktoré nebolo zjavné pri prevzatí zásielky, je nutné uplatniť okamžite po jeho odhalení, tj. ihneď po prvom použití výrobku.
 • Záruka sa nevzťahuje na bežné opotrebenie veci (alebo ich častí) spôsobené používaním. Kratšiu životnosť výrobku nie je teda možné považovať za vadu a nedá sa ani reklamovať.
 • V prípade výmeny tovaru za inú veľkosť zaplatí kupujúci iba manipulačný poplatok - zákazník zaplatí náklady na vrátenie tovaru predávajúcemu a zároveň predávajúcemu zaplatí náklady spojené s odoslaním tovaru kupujúcemu.
 • Dôvody, pre ktoré sa môže stať, že reklamáciu neakceptujeme:
  • tovar neprišiel v pôvodnom 100% stave, bol poškodený
  • na tovare sú viditeľné známky používania
  • tovar bol poškodený vlastným neopatrným zaobchádzaním, neodborným zásahom
  • tovar bol poškodený živlami ako je voda, oheň, elektrický výboj a podobne
  • z hygienických dôvodov nie je možné uznať reklamácie oblečenia s dildami na vnútornej strane, nafukovacích panien, vibrátorov, spodnej bielizne a ďalších
  • tiež nie je možné reklamovať tovar spotrebného charakteru - gély, oleje, čistiace prostriedky, kondómy atď.
 • Prosíme, aby ste reklamovaný tovar zaslal/a na našu adresu doporučene a poistený, pretože neručíme za jeho prípadnú stratu. Neposielajte nám prosím tovar na dobierku, nebude prijatý.
 • Kupujúci - spotrebitelia sú oprávnení na riešenie svojich sporov použiť platformu riešenia sporov online, a to v jazyku, ktorý si zvolia. Kupujúci - spotrebiteľ môže na alternatívne riešenie svojho sporu využiť platformu riešenia sporov online, ktorá je dostupná na webových stránkach https://ec.europa.eu/consumers/odr/. Kupujúci - spotrebiteľ pri predkladaní podania platforme riešenia sporov online vyplní elektronický formulár sťažnosti. Informácie, ktoré predloží, musia byť dostatočné na určenie príslušného subjektu alternatívneho riešenia sporu online. Kupujúci - spotrebiteľ môže priložiť dokumenty na podporu svojej sťažnosti.

OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

 

Obchodné podmienky v tomto znení vstupujú do platnosti 25. mája 2018.

Získajte informácie o zľavách a novinkách
prednostne na Váš e-mail