Obchodné podmienky

Pre zistenie informácií ohľadom cien a dodacích podmienok do Českej republiky nás prosím navštívte na https://www.sexujte.cz.

Zákazník odoslaním objednávky potvrdzuje, že sa oboznámil s týmito obchodnými podmienkami a že sa nimi bude riadiť.

DODACIE PODMIENKY

 • Produkty zakúpené v obchode Sexujte.sk dodávame iba v rámci Slovenskej republiky, a to po predchádzajúcej úhrade platby na účet, alebo na dobierku. Doručujeme prostredníctvom kuriérskej spoločnosti GLS. Osobný odber tovaru nie je možný. Nie sme kamenná predajňa, ale internetový obchod.
 • Zásielka bude doručená v diskrétnom balení a ako odosielateľ bude uvedená spoločnosť IPsystems s. r. o. z Bratislavy. Nemusíte sa teda báť, že sa niekto dozvie, čo ste si objednali.
 • Pri platbe formou dobierky k objednávke účtujeme poštovné vo výške 3,00 €.
 • Pri platbe vopred poštovné platíme za Vás!
 • S objednaným tovarom obdržíte aj faktúru - daňový doklad.
 • Priemerná lehota expedície objednávky sa pohybuje v rozmedzí 5-28 dní - k tomu je potrebné prirátať čas potrebný na doručenie. Ten sa pohybuje medzi 2-3 dňami.
 • V prípade objednania tovaru, ktorý je na sklade, prebehne expedícia najneskôr nasledujúci pracovný deň. Tovar, ktorý nie je na sklade, objednávame od našich dodávateľov niekoľkokrát za týždeň.
 • Väčšina tovaru je dostupná do 7 dní od Vašej objednávky. Občas sa však stane, že tovar nemá k dispozícii ani dodávateľ - z tohto dôvodu udávame dobu expedície max. 28 dní.
 • Zákazník má možnosť sledovať stav svojej objednávky on-line 24 hodín denne prostredníctvom adresy: http://www.sexujte.sk/sledovanie-objednavky

PLATOBNÉ PODMIENKY

 • Všetky ceny sú konečné - uvedené vrátane DPH! Sme platiteľmi DPH.
 • Tovar je možné zaplatiť prevodom alebo vkladom na účet prevádzkovateľa obchodu.
 • Informácie o čísle účtu sa Vám zobrazia po uskutočnení objednávky, takisto ho dostanete emailom. To isté platí aj o konštantným a variabilnom symbole objednávky.
 • Pri výbere spôsobu doručenia na dobierku tovar zaplatíte až pri preberaní zásielky. Spôsob platby dobierkou je možný iba s dodacou adresou na území SR.
 • Pri výbere niektorého tovaru z nášho sortimentu je možná platba iba vopred, prípadne vyžadujeme platbu zálohy. Ide najmä o tovar, ktorý dovážame z USA, prípadne tovar vysokej hodnoty.

OVEROVANIE OBJEDNÁVOK

 • Každá objednávka je pred odoslaním overovaná telefonicky, alebo emailom. Prosíme Vás, aby ste uvádzal/a správne kontaktné údaje, predídete tak problémom s overením objednávky.
 • Správny email aj telefónne číslo nám umožnia kontaktovať Vás pri akýchkoľvek nezrovnalostiach, alebo v prípade, že budeme mať akékoľvek nejasnosti počas vybavovania objednávky k Vašej maximálnej spokojnosti.
 • Pokiaľ od nás v priebehu 10-15 minút po zadaní objednávky neobdržíte email s potvrdením objednávky, prosíme, aby ste sa pozrel/a, či email nebol označený ako spam, a nebol tým pádom presunutý k nevyžiadanej pošte.
 • V prípade, že neobdržíte potvrdzovací email, alebo email s platobnými údajmi, prosíme Vás, aby ste nás kontaktoval/a na [email protected].
 • Pokiaľ nedôjde k porušeniu podmienok dohodnutých v čase potvrdenia, je potvrdená objednávka považovaná za záväznú pre obe strany. Za podmienky sa považujú najmä obsah objednávky, cena za tovar, spôsob a lehota expedície tovaru.

STORNO OBJEDNÁVOK

 • Svoju objednávku môžete stornovať odoslaním emailu na [email protected], alebo odpoveďou na potvrdzovací email od nás (prosíme, aby ste uviedol/a text "storno objednávky").
 • Nezabudnite však uviesť číslo objednávky, ktorú chcete stornovať. Budeme radi, keď nám uvediete dôvod, prečo ste sa takto rozhodol/a - aj vďaka Vám sa nám darí zlepšovať naše služby.
 • Po potvrdení objednávky je možné objednávku stornovať iba v prípade, že predávajúci nesplní dohodnuté podmienky dodania.
 • V prípade stornovania potvrdenej objednávky kupujúcim je predávajúci oprávnený uplatniť právo na náhradu škody vzniknutú týmto konaním. Jedná sa hlavne o prípady, kedy bolo nutné tovar obstarať na želanie zákazníka.
 • Storno poplatok sa môže vyšplhať až do výšky 50% z celkovej ceny tovaru.
 • Predávajúci si vyhradzuje právo stornovať objednávku v prípade, že nedošlo k jej potvrdeniu, alebo zaplateniu v lehote 14 dní od jej uskutočnenia. Predávajúci sa však zaväzuje kontaktovať kupujúceho emailom alebo telefonicky v priebehu tejto lehoty tak, aby k tomuto nedošlo. Tiež sa môže stať, že objednaný tovar nebude možné dodať. Tejto situácii sa snažíme v maximálnej možnej miere predísť. V prípade, že táto situácia nastane, bude predávajúci neodkladne kontaktovať kupujúceho za účelom dohody o ďalšom postupe.
 • Predávajúci je oprávnený odstúpiť od zmluvy z dôvodu vypredania zásob, nedostupnosti tovaru alebo ak výrobca, dovozca alebo dodávateľ tovaru dohodnutého v zmluve prerušil výrobu alebo vykonal také závažné zmeny, ktoré znemožnili realizáciu splnenia povinností predávajúceho vyplývajúcich zo zmluvy alebo z dôvodov vyššej moci alebo ak ani pri vynaložení všetkého úsilia, ktoré možno od neho spravodlivo požadovať, nie je schopný dodať tovar kupujúcemu v lehote určenej týmito všeobecnými obchodnými podmienkami alebo v cene, ktorá je v internetovom obchode uvedená. Predávajúci je povinný o tejto skutočnosti okamžite informovať kupujúceho a vrátiť mu už zaplatenú zálohu za tovar dohodnutú v zmluve v lehote do 14 dní od oznámenia o odstúpení od zmluvy, a to prevodom na účet určený kupujúcim.
 • Za bezdôvodné storno je automaticky považovaná taká objednávka, ktorú doručovacia spoločnosť vráti predávajúcemu s tým, že ju zákazník neprevzal v úložnej dobe, jej prevzatie odmietol, zásielku nebolo možné doručiť z iných dôvodov, napr. neoznačený zvonček, a podobne. V tomto prípade bude zákazníkovi účtovaný stornovací poplatok vo výške 50% z ceny objednaného tovaru, najmenej však 10,00 €.

ODSTÚPENIE OD ZMLUVY

 • V súlade so zákonom o zásielkovom predaji máte ako zákazník právo odstúpiť od zmluvy do 14 dní od okamihu, keď Vy alebo Vami určená tretia osoba s výnimkou prepravcu prevezmete tovar. V Sexujte.sk Vám tovar vymeníme až do 15 dní!
 • Ak sa v tejto lehote rozhodnete pre odstúpenie, prosíme Vás o dodržanie nižšie uvedených špecifických podmienok:
  • kontaktujte nás emailom, alebo telefonicky s tým, že žiadate odstúpenie od zmluvy, uveďte číslo objednávky - rovnako aj dátum, kedy Vám bola objednávka doručená
  • v prípade, že si prajete vrátiť peniaze - poprosíme Vás o číslo Vášho bankového účtu
  • ak si prajete tovar vymeniť za iný z našej ponuky, nezabudnite uviesť, o aký tovar máte záujem
  • budeme radi, keď nám napíšete aj dôvod odstúpenia od zmluvy - aj vďaka Vám sa nám darí neustále zlepšovať naše služby
  • tovar musí byť v pôvodnom, nepoškodenom obale a nesmie byť použitý alebo poškodený
  • tovar musí byť kompletný vrátane príslušenstva, záručného listu, návodu, atď.
  • tovar musí byť dobre zabalený, aby bol schopný ďalšieho predaja, tovar, ktorý nám príde poškodený, neprevezmeme
  • prosíme Vás, aby ste nám spolu s tovarom zaslal/a kópiu dokladu o kúpe (faktúru)
 • Pre účel odstúpenie od zmluvy môžete použiť vzorový formulár, ktorý je k dispozícii tu.
 • Prosíme, aby ste tovar zaslal/a doporučene a poistený, nakoľko neručíme za jeho prípadnú stratu. Prosíme Vás, aby ste neposielal/a tovar na dobierku, nebude prijatý.
 • Pri splnení všetkých vyššie uvedených podmienok pre vrátenie tovaru Vám peniaze za tovar a náklady na doručenie tovaru k Vám zašleme najneskôr do 7 pracovných dní po doručení vráteného tovaru späť na našu adresu, alebo po predložení dokladu preukazujúceho zaslanie tovaru späť.
 • V prípade, že ste si zvolili iný druh doručenia, ako je najlacnejší bežný spôsob doručovania, ktorý ponúkame, budú Vám vrátené len náklady za tento spôsob doručenia. Náklady na vrátenie tovaru hradíte Vy.
 • V prípade nesplnenia niektorej z vyššie uvedených podmienok nebudeme môcť akceptovať odstúpenie od spotrebiteľskej zmluvy a tovar bude vrátený na náklady odosielajúceho späť.

REKLAMÁCIA TOVARU

 • V prípade reklamácie sa prosím obráťte na [email protected]. Ku každej reklamácii pristupujeme individuálne a zákazníkom sa snažíme vyjsť v ústrety.
 • Reklamácia sa riadi Občianskym zákonníkom SR. Záručná doba na všetok predávaný tovar je 24 mesiacov.
 • Kupujúci je povinný prezrieť tovar bezprostredne po jeho prevzatí. Zodpovednosť za poškodenie v priebehu prepravy nesie prepravca.
 • Reklamáciu mechanického poškodenia výrobku, ktoré nebolo zjavné pri prevzatí zásielky, je nutné uplatniť okamžite po jeho odhalení, tj. ihneď po prvom použití výrobku.
 • Záruka sa nevzťahuje na bežné opotrebenie veci (alebo ich častí) spôsobené používaním. Kratšiu životnosť výrobku nie je teda možné považovať za vadu a nedá sa ani reklamovať.
 • V prípade výmeny tovaru za inú veľkosť zaplatí kupujúci iba manipulačný poplatok - zákazník zaplatí náklady na vrátenie tovaru predávajúcemu a zároveň predávajúcemu zaplatí náklady spojené s odoslaním tovaru kupujúcemu.
 • Dôvody, pre ktoré sa môže stať, že reklamáciu neakceptujeme:
  • tovar neprišiel v pôvodnom 100% stave, bol poškodený
  • na tovare sú viditeľné známky používania
  • tovar bol poškodený vlastným neopatrným zaobchádzaním, neodborným zásahom
  • tovar bol poškodený živlami ako je voda, oheň, elektrický výboj a podobne
  • z hygienických dôvodov nie je možné uznať reklamácie oblečenia s dildami na vnútornej strane, nafukovacích panien, vibrátorov, spodnej bielizne a ďalších
  • tiež nie je možné reklamovať tovar spotrebného charakteru - gély, oleje, čistiace prostriedky, kondómy atď.
 • Prosíme, aby ste reklamovaný tovar zaslal/a na našu adresu doporučene a poistený, pretože neručíme za jeho prípadnú stratu. Neposielajte nám prosím tovar na dobierku, nebude prijatý.
 • Kupujúci - spotrebitelia sú oprávnení na riešenie svojich sporov použiť platformu riešenia sporov online, a to v jazyku, ktorý si zvolia. Kupujúci - spotrebiteľ môže na alternatívne riešenie svojho sporu využiť platformu riešenia sporov online, ktorá je dostupná na webových stránkach https://ec.europa.eu/consumers/odr/. Kupujúci - spotrebiteľ pri predkladaní podania platforme riešenia sporov online vyplní elektronický formulár sťažnosti. Informácie, ktoré predloží, musia byť dostatočné na určenie príslušného subjektu alternatívneho riešenia sporu online. Kupujúci - spotrebiteľ môže priložiť dokumenty na podporu svojej sťažnosti.
 • Ak si Kupujúci nevyzdvihne vybavenú reklamáciu do 30 dní od doručenia oznámenia o jej vybavení, bude mu účtovaný poplatok za uskladnenie vo výške 2,00 € za každý deň od uplynutia uvedenej lehoty. O vybavení reklamácie bude Kupujúci vždy informovaný prostredníctvom oznámenia zaslaného akýmkoľvek komunikačným prostriedkom. Ak si Kupujúci nevyzdvihne tovar do doby, kedy výška skladného prevyšuje cenu reklamovaného tovaru, vyhradzujeme si právo tovar predať a výťažok použiť na úhradu skladného.

OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

 

Obchodné podmienky v tomto znení vstupujú do platnosti 25. mája 2018.

Získajte informácie o zľavách a novinkách
prednostne na Váš e-mail